จำนวนผู้เข้าชม

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ โดย ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:51 น.


การจัดเก็บความรู้ เรื่อง
    “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่

ชื่อเจ้าขององค์ความรู้  อาจารย์ ดร.ธนวรรธน์  อิ่มสมบูรณ์

คณะวิชา
  สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา

หมวด  การเรียนการสอน


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 10:18 น.