เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ โดย ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์


การจัดเก็บความรู้ เรื่อง
    “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่

ชื่อเจ้าขององค์ความรู้  อาจารย์ ดร.ธนวรรธน์  อิ่มสมบูรณ์

คณะวิชา
  สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา

หมวด  การเรียนการสอน


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 10:18 น.)