เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน โดย ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์


การจัดเก็บความรู้ เรื่อง    “เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน

ชื่อเจ้าขององค์ความรู้  อาจารย์ต้องตา  จงไพบูลย์สวัสดิ์

คณะวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาลัยนครราชสีมา

หมวด  การเรียนการสอนแก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 14:14 น.)