จำนวนผู้เข้าชม

บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 16:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล

หัวหน้างานสำนักวิจัยและพัฒนา

นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ
เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:29 น.