ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  Mr.
 เจ้าของผลงาน  1
 ปีการศึกษา  1967
 ประเภท  งานวิจัย
 คณะ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร  -
 สาขา  บัญชีบัณฑิต
 จำนวนหน้า  20 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  555

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น