รายการบทความงานวิจัย วิทยาลัยนครราชสีมา
# เรื่อง เจ้าของผลงาน
1  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร และ กัลยกร บุญเจริญ
2  การรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีการฝังเข็ม กรณีศึกษาคลินิกฝังเข็มโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและแผนกแพทย์จีนโรงพยาบาลบ้านลาด  แพทย์จีนสุธาสินี สายวดี แพทย์จีน ปีติชา อะมริต
3  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร และ กัลยกร บุญเจริญ
4  การฝังเข็มรักษาโรคปวดเอวด้วยจุดโส่วซานหลี่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  อาจารย์แพทย์จีนวิไรรัตน์ อนันตกลิ่น แพทย์จีนอรธีรา เนาว์ชารี
5  ปัญหาทางกฎหมายในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย ของผู้ได้รับความเสียหายจากโรงงาน อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ  ผศ.บัญชา วิทยอนันต์ อาจารย์รัฐชาติ สำฤทธิ์นอก
 1