รายการบทความงานวิจัย วิทยาลัยนครราชสีมา
# เรื่อง เจ้าของผลงาน
1  ปัญหาทางกฎหมายในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย ของผู้ได้รับความเสียหายจากโรงงาน อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ  ผศ.บัญชา วิทยอนันต์ อาจารย์รัฐชาติ สำฤทธิ์นอก

หน้า    1