รายการบทความงานวิจัย วิทยาลัยนครราชสีมา
# เรื่อง เจ้าของผลงาน
1  การรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีการฝังเข็ม กรณีศึกษาคลินิกฝังเข็มโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและแผนกแพทย์จีนโรงพยาบาลบ้านลาด  แพทย์จีนสุธาสินี สายวดี แพทย์จีน ปีติชา อะมริต
2  การฝังเข็มรักษาโรคปวดเอวด้วยจุดโส่วซานหลี่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  อาจารย์แพทย์จีนวิไรรัตน์ อนันตกลิ่น แพทย์จีนอรธีรา เนาว์ชารี

หน้า    1